Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia doradztwa podatkowego, numer wpisu (Licencji Ministerstwa Finansów) 01730.

Mamy doświadczenie obejmujące takie branże jak, m.in.:
– budowlana
– medyczna
– farmaceutyczna
– informatyczna
– samochodowa
– krawiecka
– spożywcza
– prawnicza
– edukacyjna
– transportowa
– artystyczna
– teletechniczna